Standpunten

Zoeken

Diemen doen we samen

Diemen is een kleine gemeente. Dat is soms lastig, maar biedt ook mogelijkheden. Door de kleine schaal verloopt samenwerking binnen de gemeente soepel en zijn ambtenaren, bestuurders en raadsleden goed op de hoogte van wat er speelt en zijn ze makkelijk benaderbaar.

Lees verder

Diemen duurzaam

Wij laten een schone planeet achter voor de generaties die na ons komen. De komende jaren zetten we alles op alles om de nu al merkbare gevolgen van klimaatverandering – zoals extreme hitte, heftige regenbuien en langdurige droogte – zo goed mogelijk op te vangen.

Lees verder

Diemen en corona

Veel mensen, bedrijven en organisaties hebben last van de coronacrisis. De crisis bewees de waarde van de mooie openbare ruimte die Diemen heeft. Die kwaliteit houden we in stand en verbeteren we waar mogelijk

Lees verder

Diemen en financiën

Met de PvdA in het gemeentebestuur zijn de financiën goed op orde.

Lees verder

Onderwijs en jeugd

Iedereen verdient goed onderwijs en de mogelijkheid om zich naar eigen kunnen te ontwikkelen en daarvoor waardering te krijgen. Onderwijs is niet alleen belangrijk voor kinderen en jongeren. In onze snel veranderende wereld is goed onderwijs en een leven lang leren ook voor volwassenen enorm belangrijk.

Lees verder

Samenleven in Diemen

Om prettig te kunnen samenleven, is het belangrijk dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten, zowel bij verenigingen als op straat. Zo ontstaat begrip voor en interesse in elkaar. Cultuur- en sportverenigingen spelen hierin een belangrijke rol.

Lees verder

Veiligheid

Je veilig voelen is een voorwaarde om prettig te wonen, werken en recreëren in Diemen. Iedereen moet met een veilig gevoel over straat kunnen en zich veilig voelen in hun eigen huis. De laatste jaren is er veel bereikt op het gebied van veiligheid. Onze inzet blijft dat we veiligheid bevorderen en overlast aanpakken.

Lees verder

Werk en inkomen

Rondkomen zonder elk dubbeltje om te hoeven draaien, een fijne baan en mee kunnen doen in de samenleving zijn van enorm belang voor het welbevinden van onze inwoners.

Lees verder

Wonen en openbare ruimte in Diemen

Wonen is een grondrecht, maar toch is het - door de krapte in de sociale sector en de doorgeslagen marktwerking in de vrije sector, waardoor middeninkomens vaak achter het net vissen - voor steeds meer mensen moeilijk om een prettig en betaalbaar dak boven het hoofd te vinden.

Lees verder