Diemen en corona

Veel mensen, bedrijven en organisaties hebben last van de coronacrisis. De crisis bewees de waarde van de mooie openbare ruimte die Diemen heeft. Die kwaliteit houden we in stand en verbeteren we waar mogelijk

Veel mensen, bedrijven en organisaties hebben last van de coronacrisis. De crisis bewees de waarde van de mooie openbare ruimte die Diemen heeft. Die kwaliteit houden we in stand en verbeteren we waar mogelijk. Buiten kunnen wandelen, zitten, ontspannen en elkaar ontmoeten is van belang. Door onze goede financiële reserve zijn we in staat de noodzakelijke extra maatregelen te nemen en extra personeel in te zetten zonder te moeten bezuinigen.

De verenigingen en culturele organisaties bleken sterk genoeg om deze crisis te overleven. Wel willen we hun een extra steun in de rug geven om de activiteiten met hernieuwde energie op te pakken. Ook Diemense bedrijven zijn getroffen door de coronacrisis. De steunmaatregelen van het Rijk zijn door de Diemense ambtenaren goed en snel uitgevoerd. Helaas zijn voor de bedrijven nog niet alle problemen opgelost. De PvdA vindt dat de gemeente ook in de komende tijd deze bedrijven met raad en daad terzijde moet staan.