Diemen doen we samen

Diemen is een kleine gemeente. Dat is soms lastig, maar biedt ook mogelijkheden. Door de kleine schaal verloopt samenwerking binnen de gemeente soepel en zijn ambtenaren, bestuurders en raadsleden goed op de hoogte van wat er speelt en zijn ze makkelijk benaderbaar.

Diemen is een kleine gemeente. Dat is soms lastig, maar biedt ook mogelijkheden. Door de kleine schaal verloopt samenwerking binnen de gemeente soepel en zijn ambtenaren, bestuurders en raadsleden goed op de hoogte van wat er speelt en zijn ze makkelijk benaderbaar. De PvdA legt de lat voor de dienstverlening hoog. De gemeente Diemen moet en kan op dit gebied uitmuntend zijn en bedrijven en inwoners ook helpen om hun vragen en problemen op te lossen.

Relatie met de inwoners en participatie

Voor een gezonde democratie is het essentieel dat iedere stem telt en dat iedereen zich gehoord voelt. Alle belangen van onze inwoners worden behartigd en verdedigd, in de raad, maar ook daarbuiten. De gemeente stelt zich vraaggericht, flexibel en dienstbaar op.

Burgerparticipatie is belangrijk. Inwoners weten het beste wat er in hun eigen omgeving speelt en welke oplossingen mogelijk zijn. De gemeente is daarom toegankelijk en benaderbaar voor alle inwoners. We luisteren naar ervaringsdeskundigen en nemen hun aanbevelingen mee bij het verbeteren van de uitvoer van de gemeentelijke taken. Het algemeen belang is daarbij voor de PvdA altijd leidend. We zorgen ervoor dat alle inwoners, niet alleen degenen met de luidste stem, worden gehoord en zijn ons ervan bewust dat niet iedere groep zich even actief in inwonersinitiatieven roert.

Verschillende groepen inwoners hebben verschillende belangen. De rol van de politiek is om al deze belangen af te wegen en uiteindelijk een keuze te maken in het algemeen belang. Zijn inwoners het hier niet mee eens, dan kunnen ze een melding, klacht of bezwaar maken. Daarnaast zijn er de juridische beroepsprocedures.

Dit gaan we doen:

  • We staan als PvdA midden in de samenleving, zijn voor al onze inwoners benaderbaar en geloven in de kracht van het ombudswerk. Daarom organiseren we in al onze buurten spreekuren, zodat iedere inwoner met zijn of haar zorgen bij ons terecht kan. Elke maand zijn we op straat te vinden;
  • We helpen inwonersinitiatieven bij het vergroten van hun bereik en vinden het belangrijk dat alle inwoners – niet alleen de meest mondige – deelnemen aan inwonersinitiatieven. Deze initiatieven kunnen gratis gebruik maken van gemeentelijke publicatiekanalen;
  • Initiatieven van inwoners steunen we alleen als ze breed gedragen worden en we geen inhoudelijke bezwaren hebben. We willen voorkomen dat een mondige minderheid ten koste van een grote groep inwoners met gemeenschapsgeld haar zin doordrijft. Als kleine projecten aan inwoners worden overgedragen, is het wel belangrijk dat helder is bij wie de regie eindverantwoordelijkheid ligt.

Samenwerken in de regio

De PvdA gelooft in de kracht van een kleine gemeente en wil dat Diemen zelfstandig blijft. Samenwerking met de omliggende gemeenten is daarom essentieel. Enerzijds om de belangen van Diemen veilig te stellen, anderzijds omdat Diemen ook medeverantwoordelijkheid draagt voor het goed functioneren van de regio.

Dienstverlening en informatie

De gemeente heeft een eigen en bijzondere verantwoordelijkheid om haar inwoners te voorzien van informatie en het in standhouden van een goede dienstverlening, ook al wordt deze uitgevoerd door andere organisaties.

Dit gaan we doen:

  • De gemeentelijke website speelt in de communicatie en dienstverlening een belangrijke rol. De informatie op de website wordt in begrijpelijk taal opgeschreven;
  • We continueren de advertenties in het DiemerNieuws en de uitgave van het informatieblad Diemen Info. Dit zijn belangrijke informatiebronnen voor onze inwoners die geen internet hebben of minder digitaal begaafd zijn.