Diemen en financiën

Met de PvdA in het gemeentebestuur zijn de financiën goed op orde.

Financiën en draagkracht

Met de PvdA in het gemeentebestuur zijn de financiën goed op orde. Dat betekent dat er nu in zowel de jaarlijkse begroting als in de investeringsbegroting niet alleen ruimte is om het huidige voorzieningenniveau te handhaven, maar dat er ook mogelijkheden zijn extra impulsen te geven aan de Diemense samenleving. We houden de hand niet op de knip, maar investeren in goede publieke voorzieningen. Daarbij sturen we niet automatisch aan op lagere lasten. Voor het goede voorzieningenniveau durven we een prijs te vragen, maar dat doen we in het besef dat de huur- en woonlasten in Diemen al hoog zijn. Een voortdurende kosten-batenafweging is en blijft noodzakelijk.

Voor de PvdA staat centraal dat iedere inwoner gebruik kan blijven maken van algemene voorzieningen. Dit geldt voor het deelnemen aan sport en verenigingen en het gaat ook zeker op voor het beroep op welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. In sommige gevallen komt de gemeente inwoners tegemoet in het betalen van de kosten.