Veiligheid

Je veilig voelen is een voorwaarde om prettig te wonen, werken en recreëren in Diemen. Iedereen moet met een veilig gevoel over straat kunnen en zich veilig voelen in hun eigen huis. De laatste jaren is er veel bereikt op het gebied van veiligheid. Onze inzet blijft dat we veiligheid bevorderen en overlast aanpakken.

Je veilig voelen is een voorwaarde om prettig te wonen, werken en recreëren in Diemen. Iedereen moet met een veilig gevoel over straat kunnen en zich veilig voelen in hun eigen huis. De laatste jaren is er veel bereikt op het gebied van veiligheid. Onze inzet blijft dat we veiligheid bevorderen en overlast aanpakken. Daarbij zijn we terughouden met de inzet van cameratoezicht en beschermen we de privacy van onze inwoners.

Verkeersveiligheid

Het verkeer is een groot veiligheidsrisico. Onveilig verkeersgedrag en overlastgevend verkeersgedrag moeten zichtbaar worden aangepakt. Verkeersonveilige situaties moeten worden aangepakt. De spooronderdoorgang in Diemen Centrum die nu wordt aangelegd is daar een mooi voorbeeld van.

Dit gaan we doen:

 • Brengen we de snelheid in de bebouwde kom bij herinrichtingen terug naar 30 km per uur. Dit handhaven we door een aangepaste weginrichting;
 • Zetten we de BOA’s in voor de snelheidshandhaving;
 • Stimuleren we ouders om hun kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen;
 • Investeren we in goede fiets- en wandelpaden als alternatief voor het gebruik van de auto.

Parkeren

Inwoners en bezoekers moeten hun fiets en auto veilig kunnen parkeren in Diemen. Parkeerregulering is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er genoeg parkeerplekken zijn voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

Dit gaan we doen:

 • Overal in Diemen hanteren we blauwe zones;
 • Betaald parkeren blijft beperkt tot de plekken rondom het winkelcentrum en kantoorlocaties;
 • Parkeerbeleid is geen melkkoe: er wordt gekozen voor een kostendekkend beleid met zo weinig mogelijk kosten voor bewoners;
 • Om fietsen te stimuleren, zijn bij openbare voorzieningen en winkelcentra genoeg plekken om de fietsen te parkeren. Indien nodig heffen we parkeerplekken voor de auto op om ruimte te maken voor de fiets;
 • Door heel Diemen heen zijn voldoende laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s.

Ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit, waarbij criminelen voor hun activiteiten gebruik maken van legale dienstverleners en bedrijven, waardoor onder- en bovenwereld met elkaar vermengd raken, is een steeds groter probleem, ook in Diemen. Dit is onacceptabel en hier treden we hard tegen op in samenwerking met de regio Amsterdam-Amstelland.

Dit gaan we doen:

 • We continueren Project Scheerlicht, waarmee ondermijnende criminaliteit wordt opgespoord en woon- en adresfraude wordt aangepakt;
 • Kansarme jongeren bieden we perspectief. Dreigt iemand te ontsporen, dan grijpen we direct in. Buurt- en jongerenwerkers spelen hierin een belangrijke rol;
 • Het buurt- en jongerenwerk staat in nauw contact met de gemeente, het onderwijs, de jeugdzorg en de politie. De gemeente heeft een coördinerende rol;
 • Als jongeren in de criminaliteit (dreigen te) raken worden de ouders bezocht door buurt- en jongerenwerk. Dit om te voorkomen dat andere kinderen uit het gezin ook het verkeerde pad opgaan;
 • Om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan, investeren we in de sociale infrastructuur. De wijkagent is zichtbaar in de wijk en weet wat er speelt. Jongerenwerk vindt plaats in de haarvaten van de Diemense samenleving.

Bestuurlijke handhaving

Het Diemense gemeentebestuur werkt vanuit vertrouwen en de menselijke maat. Bedrijven en inwoners die zich aan de regels houden, belonen we. Wordt een regel overtreden, dan straffen we niet meteen, maar gaan we na of regels begrijpelijk zijn. Gaan inwoners of bedrijven echt over de schreef, dan wordt er opgetreden.

Dit gaan we doen:

 • Handhavers beboeten bewoners en bedrijven die de regels overtreden;
 • Gemaakte schade wordt op de verantwoordelijke bewoners en bedrijven verhaald;
 • Boa’s besteden meer tijd op straat en minder aan administratie;
 • In Diemen zijn nu voldoende handhavers. Er zijn geen extra handhavers nodig. Wel laten we, als de gemeente groeit, het aantal handhavers meegroeien.