Alle mensen

Lex Scholten

Lex Scholten

Wethouder

Financiën, Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken, Wonen, Verkeer en Parkeren, Wijkwethouder Zuid
Nico Portegijs

Nico Portegijs

Fractievoorzitter

Veiligheid, Openbare orde, Sport, Communicatie, Accomodaties, Openbaar Vervoer, Verkeer, Noord en Buitengebied
Sofie Kuilman

Sofie Kuilman

Lid van de fractie

Kunst en Cultuur, Milieu, Duurzaamheid, Welzijn, Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Ontwikkelings-samenwerking, Centrum/De Sniep
Frank Geerts

Frank Geerts

Lid van de fractie

Onderwijs, Financien, Jeugdzorg, WMO, Sociale Zaken, ICT, Citymarketing, Zuid/Holland Park
Joke Verheuvel-van Diemen

Joke Verheuvel-van Diemen

Kandidaat gemeenteraad

Paul Ruijg

Paul Ruijg

Fractieopvolger, Webmaster & Campagnecoördinator

Joris de Groot

Joris de Groot

Voorzitter

Jeroen Slot

Jeroen Slot

Bestuurslid

Farida Polsbroek

Farida Polsbroek

Secretaris / Lid Gewestelijk Bestuur

Ben Ziepzeerder

Ben Ziepzeerder

Penningmeester