Secretaris / Lid Gewestelijk Bestuur

Farida Polsbroek

Farida Polsbroek

Over Farida Polsbroek

020 - 690 72 59[email protected]

Ik woon ruim 34 jaar in Diemen. Begonnen in de studentenflats aan de Rode Kruislaan woon ik met mijn gezin al weer jaren in Diemen Noord. Geworteld en verknocht aan ons stadse dorp onder de rook van Amsterdam. Een van mijn drijfveren om als raadslid van de PvdA samen te zorgen voor een prettige leefomgeving in Diemen voor ons allemaal.

Elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Voor mij een belangrijk aandachtspunt. Om mij heen zie ik steeds meer senioren kampen met gebrek aan aanspraak. Ook vereenzaming  onder mensen zonder baan is een punt van aandacht. Samen wil ik hiervoor aan oplossingen werken.

Werkgelegenheid is voor mij een belangrijk onderwerp. Zowel jongeren als ouderen hebben een steun in de rug nodig bij het zoeken en vinden van die baan, of klus. Voor Diemense werkzoekenden wil ik graag op de bres staan.

De fracties op locatie, die wij met regelmaat organiseerden, wil ik opnieuw oppakken. Op bezoek bij de Diemense organisaties, luisteren en in gesprek zijn. Organisaties die met ons in gesprek willen kunnen mij hiervoor gerust benaderen.

In de lokale politiek zijn nog steeds weinig vrouwen echt actief. Ook daarom stel ik mij weer verkiesbaar. Een goede vertegenwoordiging van zowel vrouwen als mannen in bijvoorbeeld de raad heeft  een positief effect op de besluitvorming. De komende 4 jaar wil ik vrouwen enthousiast maken voor de actieve politiek.

Dit zijn de onderwerpen waar ik ook de komende 4 jaar voor ga!