Penningmeester

Ben Ziepzeerder

Ik ben nu ruim 40 jaar lid van de PvdA. De solidariteitsgedachte heeft altijd als een rode draad door mijn leven gelopen. Naast mijn loopbaan ben ik vanaf de jaren 70 altijd actief geweest in het buurt en clubhuiswerk; tegenwoordig welzijn en zorg geheten. Tijdens mijn actieve maatschappelijke loopbaan ben ik jarenlang lid en voorzitter geweest van de OR en Centrale OR.

Na mijn pensionering ben ik actief geworden in de medezeggenschap in de gezondheidszorg o.a. bij het OVLG en Amstelring (verpleegtehuizen).

In Diemen ben ik actief als fractieassisent van de gemeenteraadsfractie van de PvdA, daarnaast voorzitter van de Stichting Welzijn Diemen en voorzitter a.i. van het buurtpanel Diemen-Noord. Ik maak deel uit van het PvdA-afdelingsbestuur in de functie van penningmeester.

Verder ben ik lid van een drietal raden van toezicht in kinderopvang organisaties en welzijn vermogen stichtingen in de regio Amsterdam.

Waarom ben ik actief in de PvdA;

Als grote volkspartij heeft de PvdA in haar geschiedenis een stempel gedrukt op het leven van vele mensen. Emancipatie, educatie en solidariteit staan hoog in het vaandel van de sociaal democratie. De partij staat er voor dat iedereen een eerlijke kans krijgt het beste uit zich zelf te halen en daardoor kan meedoen aan het maatschappelijke leven. Spreiding van kennis en macht en inkomen (Joop den Uyl) heeft voor mij een bijzondere betekenis. Je kunt daardoor immers beter economisch zelfstandig zijn en daardoor ook je talenten ontwikkelen. Ik gun dat alle mensen (wereldwijd)