21 november 2017

Algemene ledenvergadering woensdag 22 november 2017

Het bestuur nodigt u uit voor deze belangrijke ledenvergadering van de PvdA. Tijdens deze ledenvergadering wordt het concept verkiezingsprogramma en de concept kandidatenlijst definitief vastgesteld. Kom naar deze vergadering, die plaatsvindt op woensdag 22 november in zaal 2.3 van De Omval, Ouddiemerlaan 104, te Diemen; aanvang 20.00 uur.

De agenda van deze vergadering, het verslag van de vergadering van 4 oktober j.l. en het WerkPlan 2018 vindt u hieronder in de bijlagen.

– Agenda_Algemene_Ledenvergadering_22_november_2017

– Concept_verslag_ledenvergadering_PvdA_Diemen_4_oktober_2017

– Werkplan_2018_PvdA_Diemen