19 oktober 2017

Rob Verheuvel ontvangt Zilveren Diemer speld

Vanwege zijn grote verdiensten in de lokale politiek, voor de sport in Diemen en Nederland en de gehandicaptensport in het bijzonder heeft gemeenteraadslid Rob Verheuvel donderdag 19 oktober uit handen van burgemeester Erik Boog de Zilveren Diemer speld gekregen.

Rob nam afscheid als lid van de gemeenteraad. Hij is al geruime tijd ziek.

Rob  is 15 jaar actief geweest in de lokale Diemense politiek. Vier jaar als fractieassistent en 11 jaar als raadslid en fractievoorzitter van de PvdA. Hij wordt geroemd om zijn verbindende kracht en zijn betrokkenheid bij de mensen die zich voor allerlei zaken vrijwillig inzetten voor anderen en de Diemense samenleving.

Ook zijn grote passie voor sport valt op. Sport voor iedereen, daar heeft hij zich sterk voor gemaakt als bestuurder, trainer en als raadslid. Zo heeft hij zich in Diemen ingezet voor een sterk sportbeleid, goede en betaalbare sportaccommodaties en voorzieningen zodat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten en bewegen.

In zijn speech verwoordde burgemeester Boog het als volgt: ‘Hoe belangrijk je het vindt dat mensen naar elkaar om kijken, dat mensen solidair zijn. Hoe belangrijk het is om eerlijk te delen en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Die beginselen heb je ook hier in de raad gehanteerd en zo heb je op alle beleidsterreinen succesvol werk gemaakt van een socialer en meer betrokken Diemen. Diemen is je daar zeer erkentelijk voor.’

Tot slot sprak Nico Portegijs, de huidige fractievoorzitter van de PvdA, nog een paar persoonlijke woorden, waarbij hij refereerde aan hun gezamenlijke hobby’s: basketbal en bridge. Hij noemde Rob een “traditionele” sociaal democraat. Hij onderstreepte de woorden van de burgemeester en roemde daarnaast Rob zijn rol als fractievoorzitter. Hij beloofde dat de PvdA fractie in Rob zijn geest zou verder werken om Diemen een gezellige woonplaats te maken voor iedereen.