Wethouder

Lex Scholten

Financiën, Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken, Wonen, Verkeer en Parkeren, Wijkwethouder Zuid

Sinds de 70-er jaren ben ik lid van de PvdA. “Een eerlijke verdeling van kennis, inkomen en macht” is het motto dat mij toen, maar ook nu, inspireert.

Als wethouder kan ik dagelijks aan de slag met dat motto. Met goede schoolgebouwen, een bibliotheek, volwassenen educatie, stageplekken en leertrajecten voor mensen zonder werk dragen wij bij aan de verdeling van kennis. Met een goed ondernemersklimaat stimuleren we de werkgelegenheid. Met stages, leertrajecten en een actieve benadering van bedrijven proberen we de Diemenaren zonder werk aan de slag te krijgen. En waar dat (nog even) niet lukt hebben we stevige en robuuste voorzieningen voor minima.  De bewoners kunnen via mijn spreekuur, deelname in wijkpanels, inloopavonden  en inspraak, invloed uitoefenen op de gang van zaken in Diemen.

In 1978 ben ik als geboren en getogen Amsterdammer in Diemen komen wonen. Onze 2 kinderen zijn in Diemen geboren  en opgegroeid. Diemen is voor jong en oud een prettige plek om te wonen en te leven. Dat moet zo blijven en als het even kan nog beter worden. Voor mij betekent dat, inzetten voor sport voorzieningen, meer woningen, speelvoorzieningen, mooie schone straten en pleinen, veiligheid, groen, meer winkels en meer ontmoetingsplekken als de Schakel, de Omval en buurthuizen. De laatste jaren hebben we op deze punten veel bereikt, maar het kan nog beter.

De afgelopen periode hebben gemeenten nieuwe taken  van het Rijk gekregen op het gebied van jeugdbeleid, zorg, welzijn en werk. Die hebben we ondanks de krappe budgetten goed kunnen oppakken.

Diemen is goed door de crisis gekomen. We hebben de lasten wat kunnen verlagen en de reserve is weer voldoende. Dankzij de groei van onze gemeente met bouwprojecten als de Campus, de Sniep en HollandPark krijgen we jaarlijks meer geld van het Rijk. Dat is nodig, want er is nog veel te doen.

De PvdA wil de komende periode samen met woningcorporaties 1.200 sociale huurwoningen bouwen, duurzaamheid een stevige impuls geven, het groen verbeteren, meer mensen aan werk helpen, meer sportvoorzieningen en een middelbare school.

Dat vraagt degelijkheid, stuurmanskunst, ervaring, creativiteit en minstens zo belangrijk een hart voor Diemen. De PvdA kandidaten hebben dat. Daarom ben ik trots lijsttrekker te zijn van deze krachtige lijst.