Cees Ouwendijk

Met een leeftijd van in de zeventig jaar ben ik de nestor op de Diemense PvdA- kandidatenlijst. Ik neem daarop de zesde plaats in.

In het verleden ben ik met een groepje andere bewoners actief geweest in het plegen van verzet tegen verhuurders die het zich meenden te kunnen veroorloven om de woonhuren in Diemen jaarlijks onredelijk, dat wil zeggen op het belachelijke af, te verhogen. Die acties hebben er uiteindelijk toe geleid dat de toenmalige staatssecretaris van volkshuisvesting en woningbouw (en momenteel commissaris van de koning in Noord-Holland)  Johan Remkes persoonlijk poolshoogte kwam nemen en mede door zijn toedoen zijn de huurverhogingen vervolgens via de Tweede en Eerste Kamer enigszins tot bedaren gekomen.

Een ander strijdpunt voor mij is en blijft de plaatsing en radiografische straling van zendmasten op woongebouwen, zonder dat wetenschappelijk voldoende is aangetoond dat dergelijke straling wel of geen gevaar oplevert voor mensen die pal in de buurt van dergelijke masten wonen. De zendmasten worden steeds groter en daardoor is er in het land terecht meer kritiek gekomen op plaatsing in woongebieden, terwijl ze momenteel in landelijke gebieden ook niet zonder meer van harte welkom zijn.

Voor mij is plaatselijke politiek bedrijven niet alleen een kwestie van jaarlijks de talrijke raadsstukken lezen en doorgronden en allerlei praatverbanden bijwonen, maar vooral ook luisteren en zien wat Diemenaren dwars zit of welke suggesties zij doen om verbeteringen uit te voeren. Er zit een groot potentieel aan zinnige denkkracht bij de inwoners van onze gemeente. Om die reden leg ik namens de plaatselijke PvdA graag mijn oor te luisteren bij mensen met interessante ideeën en suggesties. Weldenkende en redelijke kritiek in het belang van onze gemeente wijs ik evenmin bij voorbaat van de hand.