23 mei 2016

PvdA op locatie bij de Historische Kring Diemen

Wij van de PvdA Diemen hebben herkenbaarheid en binding met de inwoners van Diemen hoog in het vaandel. Dit betekent voor ons dat we ook de fractievergaderingen – die regulier in het gemeentehuis plaatsvinden – daar waar mogelijk op locatie organiseren. Deze week verwelkomde de Historische Kring Diemen ons in hun thuisbasis, de Schakel.

De Historische Kring Diemen houdt zich bezig met allerlei onderwerpen rondom de geschiedenis van Diemen. Haar voornaamste werkzaamheden bestaan uit het verzamelen, archiveren en uitbrengen van historisch (beeld)materiaal. Zo publiceert de HKD voor haar 500+ leden tweemaal per jaar een tijdschrift, waarin prachtige verhalen en beelden van weleer worden verwerkt. Zo nu en dan verschijnt er ook een boek, zoals het in april 2015 verschenen boek over Diemen in de Tweede Wereldoorlog: ‘Diemens Oorlog’.

De HKD houdt zich echter niet alleen bezig met het verleden; ze probeert ook met de toekomst bezig te zijn. Met name de vraag: welke gebouwen of objecten kunnen over, zeg, 50 á 100 jaar beschouwd worden als historisch erfgoed? Een voorbeeld hiervan is de Rietschuur op de Sniep. Volgens de HKD is dit een cultuurhistorisch gebouw dat typerend is voor de wederopbouw periode. Zo zijn er nog een aantal gebouwen die door een functieverandering behouden kunnen blijven.

Wij van de PvdA waren vooral benieuwd naar hoe één en ander is verankerd in de (politieke) besluitvorming. Worden de adviezen van de HKD serieus genomen en is er iets dat de PvdA kan doen om dit te verbeteren? Antwoord: met haar zitting in de monumentencommissie, adviseert de HKD de gemeente wanneer er nieuwe bouw- of onderhoudsplannen zijn. Naar de mening van de HKD wordt er wel naar hen geluisterd, maar uiteindelijk hebben zij ook maar één stem in de monumentencommissie. Ze hopen daarom op een gewillig oor van de raadsleden, wanneer de HKD met een advies komt. We hebben de HKD gevraagd om, mocht zoiets ter sprake komen, dit bij ons kenbaar te maken zodat we dit bij de gemeenteraad kunnen inbrengen. Zodoende krijgen dergelijke onderwerpen de politieke aandacht die ze verdienen.

We hebben het gesprek afgesloten met goede hoop dat we in de toekomst goed kunnen samenwerken. Wij van de PvdA zijn het eens met de HKD, dat in de waan van de dag niet voorbij mag worden gegaan aan het belang van behoud van historische panden en objecten die Diemen hebben gemaakt tot wat het nu is. We kijken vooral terug op een leuk, gezellig en interessant gesprek met de mensen van de HKD en wensen hen veel succes en plezier met hun werk.

 

Dit artikel is geschreven door Bouke Planting.