6 maart 2016

Ontwikkelingen in het college van Diemen

In december 2015 hebben twee van de drie raadsleden van de SP een eigen fractie gevormd in de Diemense raad onder de naam Diemen Linksaf. U heeft het waarschijnlijk gelezen in het Diemer Nieuws of elders. Met het uiteenvallen van de fractie van de SP in december 2015 is er een eind gekomen aan de raadsmeerderheid waarop het college van PvdA, D66, Groenlinks en SP kon rekenen. Maïta van der Mark, de wethouder namens de SP, heeft in januari besloten om af  te treden als wethouder.

Tussen kerst en oud op nieuw heb ik gesproken met alle fracties. In januari hebben er in aansluiting daarop gesprekken plaats gevonden tussen de fractievoorzitters  van de coalitie en de overige fractievoorzitters. Oogmerk van deze gesprekken was een inventarisatie van de opinies van de fracties over het coalitie akkoord, over het lopende beleid en over de mogelijkheden om de coalitie te verbreden.

Uit deze gesprekken is een breed draagvlak naar voren gekomen voor zowel het coalitie-akkoord als voor het lopende beleid. Op basis van deze gesprekken hebben PvdA, D66 en  GroenLinks daarom besloten met het huidige College door te gaan als minderheidscollege. Het na de vorige verkiezingen vastgestelde Collegeprogramma 2014 – 2018 blijft onveranderd gehandhaafd. De keuze om verder te gaan met een minderheidscollege wordt gesteund door SP en Diemen Linksaf.
De taken van  de afgetreden wethouder Maita van der Mark worden onder de overige Collegeleden verdeeld. De partijen hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop zij met elkaar en  het College omgaan.

De PvdA kan tevreden zijn met het bereikte akkoord. Wij kunnen op deze wijze voortgaan met het Collegeprogramma. Dit leidt tot een gestage en toekomstbestendige ontwikkeling van de Gemeente Diemen. Natuurlijk leidt dit tot extra werk bij de Collegeleden, maar het is een ingewerkt team. De nieuwe taken op het gebied van gezondheid, jeugd, werk  en welzijn zijn in de gemeente goed ingevoerd. En de financiën zijn op orde. Daarom heb ik er alle vertrouwen in.

Dit minderheidscollege biedt ook nieuwe mogelijkheden en stelt nieuwe eisen aan de verhouding tussen Raad en College. Binnen die nieuwe verhoudingen zullen we ons blijven inzetten om ons verkiezingsprogramma te verwezenlijken en accenten te zetten voor de toekomst.

Tot slot wil ik nog een opmerking maken over de ondertekening van deze mail. U verbaast zich wellicht over het feit dat de naam van Rob Verheuvel er niet onder staat. Rob heeft de afgelopen maanden geworsteld met zijn gezondheid en heeft zich daarom tijdelijk terug getrokken uit de actieve politiek. Het gaat inmiddels weer beter met hem en we verwachten hem in de loop van dit jaar weer terug. In ieder geval tot dat moment ben ik de fractievoorzitter. Cees Ouwendijk zal gedurende deze periode de zetel van Rob innemen. Marlea Kogeldans heeft de plaats van Cees als fractie-assistent ingenomen.

Met hartelijke groet,

Nico Portegijs fractievoorzitter a.i. PvdA Diemen