23 november 2017

In memoriam Rob Verheuvel

We hebben veel te vroeg afscheid moeten nemen van Rob Verheuvel. Hij is op 29 november, net 68 geworden, overleden. Sinds 2002 was hij actief betrokken bij de fractie in Diemen. Eerst als fractie-assistent, daarna als raadslid, van 2007 tot 2015 als fractievoorzitter en de laatste twee jaar – gedwongen door de afnemende vitaliteit – weer als raadslid.

Het optreden van Rob werd breed gewaardeerd. Zijn optreden had een verbindende kracht in de fractie en de raad. Zo onberispelijk als hij altijd gekleed ging, zo onberispelijk was ook zijn optreden in de politiek. Hij had de uitstraling van een wijze nestor en handelde dienovereenkomstig. In de debatten bewaakte Rob de koers en de grote lijnen en door zijn manier van optreden leverde hij een belangrijke bijdrage aan een stabiel en daadkrachtig bestuur in Diemen. Rob had een betrokkenheid bij heel veel thema’s in Diemen maar sport kwam op de eerste plaats. Als sporter, als trainer, coach, scheidsrechter, als directeur, als bestuurder maar ook in zijn rol als raadslid heeft Rob zijn leven lang gevochten om sportbeoefening door iedereen mogelijk te maken. Landelijk is Rob bekend geworden als coach van het rolstoelbasketbalteam dat in 1992 de Olympische titel haalde. In Diemen herinneren we ons in de eerste plaats de realisatie van de blaashal, zijn strijd voor het behoud van het schoolzwemmen en zijn inzet om het hockey in Diemen van de grond te krijgen. Rob heeft zich al die jaren ingezet voor een sterk sportbeleid, voor goede en voor de verenigingen betaalbare sportaccommodaties en hij had altijd een luisterend oor voor de Sportraad en de verenigingen die met problemen of met ideeën bij hem kwamen.

Het hart van Rob lag ook bij de vele vrijwilligers in Diemen. Zijn betrokkenheid bij het uitreiken van de vrijwilligersonderscheidingen was dan ook groot. Hij was bevlogen en hij deed het met grote waardering voor al die mensen die zich belangeloos inzetten om Diemen een huis voor iedereen te maken. Rob vond het belangrijk dat mensen naar elkaar omkijken, dat mensen solidair zijn. Hij vond het belangrijk om eerlijk te delen en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Die beginselen heeft hij ook in de Diemense  raad gehanteerd en zo heeft hij op vele beleidsterreinen succesvol werk gemaakt van een socialer en meer betrokken Diemen.

De PvdA-Diemen is Rob daar zeer erkentelijk voor. Rob was een waar sociaaldemocraat. Hij had het hart op de juiste plaats en met een bevlogen inzet kwam hij op voor de zwakkeren.

Rob was een fijne collega, wiens vriendelijkheid wij zullen missen. Wij hebben elkaar beloofd met hem in gedachten verder te werken aan een gemeente waar alle inwoners zich thuis voelen.

Bestuur en Fractie PvdA Diemen