15 mei 2018

Coalitie van GroenLinks, D66 en PvdA presenteert concept coalitieakkoord Diemen 2018-2022

Op woensdag 9 mei zijn de coalitiebesprekingen met GroenLinks, D66 en de PvdA succesvol afgerond. De PvdA onderhandelingsdelegatie bestaande uit Sofie Kuilman en Lex Scholten is van mening dat in dit akkoord de PvdA punten op een prima wijze tot uiting komen. De besprekingen hebben enkele weken geduurd. Niet omdat het inhoudelijk “zwaar” was, maar omdat de onderhandelingsdelegaties de behoefte hadden de onderwerpen ver uit te diepen.

Tussentijds is de fractie door de onderhandelaars op de hoogte gehouden. Maandag 14 mei wordt dit akkoord nog uitgebreid in de fractie besproken.

De PvdA statuten schrijven voor dat de fractie pas mag deelnemen in een coalitie nadat de ledenvergadering akkoord is gegaan. Het akkoord is voor de ledenvergadering niet amendeerbaar.

Deze vergadering vindt plaats in De Omval op dinsdag 15 mei, aanvang 20.00 uur.

De link naar de complete tekst van het concept coalitie akkoord vindt u hieronder:

DUURZAAM SAMENLEVEN concept Coalitieakkoord Diemen 2018-2022

Voor de belangrijkste punten in relatie tot de hoofdpunten uit het PvdA programma klikt u op de volgende link:

Belangrijkste punten concept coalitie akkoord