15 februari 2017

Algemene Beschouwingen op de Begroting 2017

Op donderdag 27 oktober en donderdag 3 november j.l. vonden dit jaar de Algemene Beschouwingen plaats. De fractie van de PvdA sprak zich bij monde van haar voorzitter a.i. Nico Portegijs uit over het beleid en de begroting voor 2017 zoals gepresenteerd door het college van B en W.

Voor de volledige tekst van de bijdrage van de PvdA klikt u op onderstaande link:

Bijdrage_PvdA Algemene Beschouwingen 27 10 2016